Velké náměstí 24     767 01 Kroměříž

Historie domu U ČERNÉHO ORLA

Dům U Černého orla, od roku 1958 chráněný jako kulturní památka, náleží k nejzachovalejším měšťanským domům v centru Kroměříže. Stavební proměny, jimiž objekt za více než půl tisíciletí své existence prošel, dobře ilustrují dobově se měnící požadavky na kvalitu měšťanského obydlí. Pro období konce 13. - 14. století lze na parcele dnešního domu patrně počítat s převažně dřevěnou zástavbou. Koncem 15. století zde již stál zděný dům, z něhož se dodnes dochoval valeně zaklenutý sklep při náměstí a kamenná zdiva s odlehčovacími pasy v přízemí. V prvních desetiletích 16. století byl objekt výrazně přestavěn - průčelí do náměsti tehdy dostalo podloubí, z něhož zůstaly střední pilíř s části cihlového záklenku se zbytkem původních omítek, viditelné ještě dnes pod mladším výkladcem. Starší dům byl počátkem 16. století rozšířen do dvora a patrně i zvýšen do jednopatrové podoby. Při této přestavbě se používalo pro Kroměříž typických vysokých cihel - tzv. „buchet“, jak je patrno např. na klenbě schodiště do sklepa. Ve druhé polovině 16. století proběhla rozsáhla renesanční přestavba domu. Z této doby se dodnes dochovala hřebínková klenba v bývalém podloubí a některé další klenby přízemí, stejně jako střední díl dvorního křídla s pozůstatkem otevřené arkádové chodby. Ve druhé polovině 17. století, kdy dům vlastnili úředníci biskupského dvora, probíhaly další úpravy, prezentované dnes některými klenbami v přízemí. Další, pozdně barokní přestavby, datuje letopočet 1764 na kamenném portálu do sklepa. Již od roku 1734 se v domě nacházela lékárna, později zvaná U černého orla. Počátkem 19. století dům přístavbou dvorního křídla nabyl současné velikosti. Následně v 90. letech 19. století, dostal novou fasádu do náměstí a výkladec, dnes nahrazený kvalitní kopií. Současnou podobu domu čp. 24 určila rekonstrukce provedená podle návrhu Ing. arch. Jana Konečného, Csc., v letech 2008 - 2009.

 

 

 

Rezervace